Grodno Visa Free (pl)

Biuro międzynarodowej turystyki młodzieży "Sputnik" m. Grodno zaprasza do zwiedzenia Białoruskiego przygranicza bez wizy. Wizyty są możliwe za pośrednictwem naszego biura podróży. Aby to zrobić, należy nie później niż za 3 dni przed datą planowanego pobytu nadesłać na nasz adres mailowy: sputnik_grodno@tut.by wniosek do bezwizowego wjazdu na teren Brześć-Grodno i nadesłać skan paszportu. Wszystkie dokumenty niezbędne do bezwizowej wizyty otrzymacie przez e-mail.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://grodnovisafree.by

 Wniosek o bezwizowy wjazd do Grodna

O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy:

 1. Obcokrajowcy bez wiz mogą przyjechać na Białoruś i zwiedzać teren "Brześć - Grodno" w celach turystycznych w okresie do 15 dni.
 2. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską można przez następne przejścia graniczne: a) drogowe przejścia graniczne: Brześć (Terespol); Bruzgi (Kuźnia Białostocka); Domaczewo (Słowatycze); Bieniakoni (Soleczniki); Brzostowica (Bobrowniki); Pieszczatka (Połowce); Privalka (Raigardas). b) sproszczone przejścia graniczne: Piererów (Białowieża); Leśna (Rudawka); Privalka (Szwendubre); c) kolejowe przejścia graniczne: Brześć (Terespol); Grodno (Kuźnia Białostocka). d) przejścia graniczne na lotniskach: lotnisko Brest; lotnisko w Grodnie.
 3. Do strefy bezwizowej "Brześć - Grodno" włączone tereny miasta Brześc i rejony obwodu Brzeskiego: Brzeski, żabinkowski, Kamianiecki, Prużański; miasto Grodno i rejony obwodu Grodzieńskiego: Brzostowicki, Wołkowyski, Woronowski, Grodzieński, Lidski, Swisłocki, Szczuczyński.
 4. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
 5. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
  1. Zwrócić się do firmy turystycznej upoważnionej do wydawania takich dokumentów;
  2. Otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych;
 6. Przed wyjazdem należy wykupić ubezpieczenie na pobyt w Republice Białoruś.
 7. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:
  1. Ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  2. Dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
  3. Ubezpieczenie medyczne;
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie grodnovisafree.by

Informacje zwrotne

Wypełnij wymagane pole.
Wypełnij wymagane pole.
Wypełnij wymagane pole.

Поиск